Pre-University programma van de University of Twente

09 nov 2017

Pre-U is het Pre-University programma van de University of Twente. Pre-U biedt leerlingen via haar programma de kans om intensief kennis te maken met de University of Twente. Door de leerlingen op interactieve wijze te introduceren aan het hoger onderwijs kunnen ze hun talenten op het gebied van wetenschap, technologie en samenleving ontdekken. Op deze manier kunnen ze zich succesvol voorbereiden op hun studie, in het bijzonder aan de University of Twente.

Doel & doelgroep

Belangrijkste opbrengsten

De naam van het programma is in september 2016 veranderd van Twente Academy (TA) naar Pre-U. De belangrijkste opbrengsten van de TA zijn opgesteld door Kolster et al. (2015) aan de hand van input van vertegenwoordigers van de TA:

• De hechte verbinding met toeleverende scholen is door het netwerk met scholen aantoonbaar vergroot. Verder heeft de TA er voor gezorgd dat de UT een stabiele en betrouwbare samenwerkingspartner is.

• Scholieren van scholen in het TA netwerk kiezen in vergelijking met het landelijke gemiddelde vaker voor een natuur profiel.

• De TA activiteiten hebben tot een toename in de instroom van studenten op de UT geleid. Hoewel er binnen de TA geen specifieke aandacht aan is gegeven, is de toename van studenten in de lerarenopleiding een onverwacht, maar gezien het lerarentekort, een positief neveneffect.

• Voor voortgezet onderwijsdocenten is de belangrijkste opbrengst dat er een samenhangend aanbod van activiteiten voor leerlingen en docenten op het terrein van aansluiting voortgezet onderwijs – wetenschappelijk onderwijs is ontstaan.

• Voor UT-studenten biedt TA een aantrekkelijke en inhoudelijke bijbaan en een laagdrempelige kennismaking met het onderwijsveld.

Monitoring van TA is recent opgezet en wordt nu structureel van aard. Doelstellingen ten aanzien van studiesucces in de bachelorfase worden momenteel onderzocht. Resultaten kunnen pas op langere termijn verwacht worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat de resultaten waarschijnlijk niet direct aan TA te koppelen zijn, omdat er veel meer variabelen meespelen (bijvoorbeeld invoering van het Twents Onderwijsmodel en de aanscherping van de exameneisen in het voortgezet onderwijs).

Bron

De tekst of informatie op deze pagina is afkomstig uit de volgende bronnen:

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/over-pre-u/

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/#pre-u-junior-4-tot-12-jaar

https://www.utwente.nl/nieuws/!/2016/9/232716/twente-academy-wordt-pre-u

Kolster, R., Boer, H. de, Jongbloed, B., Cremonini, L., Lemmens-Krug, K., Benneworth, P., Vossensteyn, H., Kottmann, A., & Westerheijden, D. (2015). Internationale Good Practices Onderwijskwaliteit en Studiesucces. Rapport voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Enschede: Center for Higher Education Policy Studies.

Documenten

Onderwijsinstelling
University of Twente

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Delen

Laat een reactie achter