Inholland
Menu

Onderzoek

Onderzoek

Zelf best practice onderzoek doen

Deze website biedt verschillende handvatten voor het doen van eigen onderzoek naar best practices ter bevordering van studiesucces. Via video’s en handleidingen wordt ondersteuning geboden bij het doen van best practice onderzoek binnen de eigen onderwijsinstelling. Door zelf onderzoek te doen kunt u uw initiatief, ter bevordering van het studiesucces van uw studenten, toetsen op effectiviteit en betrouwbaarheid.

Volgens de ‘Chevron benadering’, zoals beschreven door Jarrar en Zairi (2000) zijn best practices op drie niveaus in te delen:


Good idea (niet bewezen): Een techniek, methode, procedure of proces dat een positieve invloed zou kunnen hebben op studiesucces, maar nog niet bewezen is met gegevens. De practice heeft verdere analyse nodig, maar is intuïtief gezien een goed initiatief.

Good practice: Een techniek, methode, procedure of proces dat is geïmplementeerd en waarvan is bewezen dat het bijdraagt aan studiesucces. Dit is onderbouwd met gegevens (kwantitatief en/of kwalitatief) die zijn verzameld in de organisatie.

Best practice (Bewezen): Een techniek, methode, procedure of proces dat is geïmplementeerd en waarvan bij verschillende onderwijsinstellingen is bewezen dat het bijdraagt aan studiesucces, gebaseerd op verschillende prestatiegegevens.