Inholland
Menu

Studiesucces

Platform Studiesucces

Platform studiesucces is een initiatief van het Lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland en heeft als doel een evidence-based kennisplatform te zijn op het gebied van best practices ter bevordering van studiesucces. Bestaande best practices binnen het hoger onderwijs worden beoordeeld op betrouwbaarheid en opbrengst en worden op de website gestructureerd weergegeven. Middels een uitgebreide zoekfunctie met verschillende filters kan je zoeken naar best practices die aansluiten bij jouw eigen onderwijscontext.

 

Community building
De website streeft naar een actieve community of practice, die draait op de input van- en interactie tussen professionals. De website is een up-to-date kennisplatform waarbij docenten en onderzoekers hun eigen bijdragen kunnen leveren. De bijdrage kan een nieuwe best practice zijn, maar kan ook de deelname aan een discussie op het forum of het delen van een interessante publicatie zijn.

 

Evidence-based
De website heeft als doel om best practices ter bevordering van studiesucces te delen die evidence-based zijn. Evidence is kennis die gebaseerd is op verschillende bronnen en die getoetst en betrouwbaar is.  Dat betekent dat de onderwijsprofessional vanuit een praktijkprobleem op zoek gaat naar bewijs van effectiviteit voor het initiatief om studiesucces te bevorderen.

Een best practice is dus niet zomaar een best practice te noemen. De (geuploade) practices worden o.a. beoordeeld op effectiviteit  en betrouwbaarheid.  De best practices worden vervolgens ingedeeld volgens de ‘Chevron benadering’, zoals beschreven door Jarrar en Zairi (2000). Deze benadering gaat er van uit dat best practices op drie niveaus in te delen zijn: ‘Good idea’s – Good practices – Best practices’. Zo wordt het voor jou inzichtelijk wat het effect is van een practice, hoe dit onderzocht is en in welke context.


Good idea (niet bewezen): Een techniek, methode, procedure of proces dat een positieve invloed zou kunnen hebben op studiesucces, maar nog niet bewezen is met gegevens. De practice heeft verdere analyse nodig, maar is intuïtief gezien een goed initiatief.

Good practice: Een techniek, methode, procedure of proces dat is geïmplementeerd en waarvan is bewezen dat het bijdraagt aan studiesucces. Dit is onderbouwd met gegevens (kwantitatief en/of kwalitatief) die zijn verzameld in de organisatie.

Best practice (Bewezen): Een techniek, methode, procedure of proces dat is geïmplementeerd en waarvan bij verschillende onderwijsinstellingen is bewezen dat het bijdraagt aan studiesucces, gebaseerd op verschillende prestatiegegevens.


Zelf onderzoek doen
De website heeft als doel om handvatten te bieden voor het doen van eigen onderzoek naar practices ter bevordering van studiesucces. Via de website wordt middels video’s, handleidingen en voorbeelden ondersteuning geboden bij het doen van best practice onderzoek binnen de eigen onderwijsinstelling. Door zelf onderzoek te doen kan je jouw initiatief, ter bevordering van het studiesucces van jouw studenten, toetsen op effectiviteit en betrouwbaarheid.

 

Bron: Jarrar, Y.F. & Zairi, M. (2000). “Internal transfer of best practice for performance excelence: a global survey”. Benchmarking: an international journal. 7(4). pp 239-246.