Kenniscentrum RDM – Samenwerking onderwijs en werkveld Havenstad Rotterdam

20 feb 2017

De tekst op deze pagina is afkomstig uit de bronnen, die onder aan de pagina bij 'bron' staan weergegeven.  

Kenniscentrum RDM verbindt met praktijkgericht onderzoek het onderwijs van Hogeschool Rotterdam aan havenstad Rotterdam. Het kenniscentrum is gericht op vernieuwing van opleidingen, zowel op inhoud (up-to-date) als op onderzoeksvaardigheden (up-to-standard), kennisontwikkeling en bijdragen aan innovatievermogen van de praktijk. De focus ligt op de techniekopleidingen. KC RDM heeft twee programma’s/focusgebieden: Stad en Haven. KC RDM is een samenwerkingsverband waarin onderwijsinstituten, kenniscentra en het bedrijfsleven werken aan beter (techniek) onderwijs en nieuwe kennis en duurzame oplossingen voor de stad en haven Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice (Leerwerkgemeenschappen) binnen vier domeinen: Maritiem & Smart Port Industry, Logistiek & Future Mobility, Energietransitie & Procesindustrie en Duurzaam Bouwen & Gebiedsontwikkeling. Studenten hebben bijvoorbeeld een model ontwikkeld waarmee de totale kosten van elektrische voertuigen (aanschaf, kosten onderhoud en verbruik) in kaart kunnen worden gebracht en vergeleken met dieselvoertuigen. Andere studenten werkten samen met een woningbouwbedrijf aan een zogenaamd secondskin-concept, waarbij woningen die moeilijk te isoleren zijn een tweede huid krijgen waardoor ze meer energie-efficiënt worden. Studenten van verschillende technische opleidingen zijn, in opdracht van een bedrijf, op zoek naar de mogelijkheden om emissievrije schepen te bouwen. Experimenten met ‘leerwerkgemeenschappen’ en ’afstudeerateliers’ geven de empirische onderbouwing voor onderwijsinnovaties. Elke lector in het KC adopteert één of twee opleidingen en draagt bij aan onderwijsvernieuwing, de uitvoering van de research agenda en de professionalisering van de hogeschooldocenten.

Doel & doelgroep

Het Kenniscentrum RDM draagt bij aan beter opgeleide professionals en aan innovatie van bedrijven en organisaties in stad en haven. De samenwerking met bedrijven in projecten binnen het KC RDM moet er toe leiden dat: (1) De samenwerking tussen onderwijs en het (innoverende) werkveld wordt versterkt; (2) Input wordt geleverd voor de ontwikkeling en/of vernieuwing van curricula; (3) Een leeromgeving wordt geboden waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot multidisciplinaire, kritische, innovatieve en maatschappelijk bewuste probleemoplossers; (4) Docenten de mogelijkheid krijgen zich continue te professionaliseren wat betreft hun eigen vakgebied en het doen van onderzoek.

Belangrijkste randvoorwaarden

KC RDM is een door het ministerie van OCW erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op de campus van RDM Rotterdam, midden in de Rotterdamse haven. KC RDM is een fusie van kenniscentrum Sustainable Solutions en het Centre of Expertise Sustainable Mainport Innovation. Op de RDM Campus staat de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk centraal. De RDM-campus is samen met het Rotterdams Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en het Albeda College (voor mbo) ontwikkeld. Het verdienmodel van het centrum is gestoeld op basiscontributies van deelnemende partners en aanvullende projectbijdragen. Activiteiten vinden plaats in communities of practice. Het Kenniscentrum RDM heeft een strategische onderzoeksagenda die opgebouwd is uit 7 programmalijnen: 1. Duurzame Logistiek en Mobiliteit; 2. Duurzaam en Adaptief Bouwen; 3. Innovatie in de Procesindustrie; 4. Maritieme Innovatie; 5. Nieuwe Maakindustrie; 6. Haven 2030; 7. Energie transitie. Elke programmalijn heeft een team van lectoren en onderzoeksdocenten. Per januari 2014 zijn er 14 lectoren actief.

Belangrijkste opbrengsten

Het KC is faciliterend voor leerarrangementen tussen opleidingen en bedrijven in zogenaamde communities of practice. Om studenten optimaal voor te bereiden op een baan in havenstad Rotterdam, wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven. Zij geven de actuele context en vragen voor projecten in het praktijkgericht onderzoek. De gevraagde kwalificaties van de professional van morgen worden door het kenniscentrum vertaald naar onderzoeksprojecten en nieuwe werkvormen. Vanuit een multidisciplinaire benadering wordt studie verricht in 1e en 2e-jaars projecten, 3e-jaars opdrachten, 4e-jaars minoren, stages en afstudeeronderzoeken. Enkele projecten: Studenten van Hogeschool Rotterdam ontwerpen een eigen Concept House. Het Concept House draait niet alleen om duurzaamheid op het gebied van minimaal energieverbruik, maar speelt ook in op andere facetten van duurzaamheid. In het e-Mobility lab zijn de vier onderzoeksthema's: Regeneratie (regeneratief remmen & energie), Kosten, Veiligheid en Service (& onderhoud) van elektrisch aangedreven voertuigen. Functional Ambiance richt zich op een nieuwe manier van ontwerpen van stadstraten en openbare ruimten. In de onderwijsactiviteiten gericht op de haven werkt het KC samen met het onderwijs aan een zogenaamde ‘parelketting’ van haven gerelateerd onderwijs door alle studiejaren heen. In 2013-1014 zijn vijf nieuwe havengerichte keuzevakken gestart en is gewerkt aan de upgrading, verbreding en vernieuwing van het minoronderwijs. De afgelopen jaren is met succes het programma HBO in de Haven ingezet, waarin bijna 2.000 studenten kennis gemaakt hebben met de haven.

Bewijsmateriaal

Bron

Kolster, R., Boer, H., Jongbloed, B., Cremonini, L., Krug, K., Benneworth, P., ... & Westerheijden, D. F. (2015). Internationale good practices onderwijskwaliteit en studiesucces.

Documenten

Opmerkingen

Voor meer info zie:

Onderwijsinstelling
Hogeschool Rotterdam

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Delen

Laat een reactie achter