Second year experience

13 mrt 2017

De tekst op deze pagina is afkomstig uit de bronnen, die onder aan de pagina bij 'bron' staan weergegeven.

Er zijn legio voorbeelden van Amerikaanse instellingen die met een ‘first year experience’ programma eerstejaarsstudenten proberen te integreren binnen de academische gemeenschap. Ook in Nederland zijn hiervan voorbeelden te vinden (bijvoorbeeld de klein binnen groot / Freshmen Colleges practice van Universiteit Utrecht). In ‘first year experience’ programma’s ligt de focus, onder andere, op de begeleiding van de transitie van voortgezet naar hoger onderwijs en het ontwikkelen van academische vaardigheden. Maar aandacht voor de ontwikkeling van studenten is niet alleen nodig in het eerste jaar. Onderzoek laat zien dat studenten veelal in hun tweede studiejaar achteruitgang laten zien in studievoortgang (Thompson, et al., 2013). Dit staat in de Verenigde Staten bekend als de ‘sophomore slump’ en in het Verenigd Koninkrijk als de ‘second year blues’. Aangenomen wordt dat dit komt doordat na de focus op integreren in het eerste jaar, het tweede jaar meer in het teken staat van presteren en ontwikkelen (Zaitseva, 2013). In vergelijking met het eerste jaar is er minder overlap met de lesstof in het voortgezet onderwijs en zijn de academische verwachtingen en werkdruk hoger, waardoor presteren moeilijker wordt. Studenten die met deze terugval te maken krijgen, kunnen extra ondersteuning gebruiken (Milsom, 2015). Daarom hebben sommige instellingen naast de ‘first year experience’ programma’s ook programma’s gericht op tweedejaarsstudenten: ‘the second year experience’. Een voorbeeld hiervan is de Universiteit van Minnesota.

De Universiteit van Minnesota verliest bij de overgang van het eerste naar tweede studiejaar tussen de 8-10% van haar eerstejaarsstudenten. Gedurende het tweede jaar verliest de universiteit ongeveer 5% van de tweedejaars studenten. Dit is één van de motivaties om een ‘second year experience’ programma op te richten. Bij de Universiteit van Minnesota ligt de focus hiervan op toekomstige academische keuzes (welke major te kiezen) en carrière ontwikkeling. Voor aanvang van het tweede jaar worden studenten aangemoedigd om nieuwe doelen stellen en hun niches te vinden. Om studenten voor te bereiden op het tweede jaar heeft de Universiteit van Minnesota een ‘second year roadmap’ opgesteld. In de roadmap staan alle belangrijke evenementen en beslismomenten in het tweede studiejaar per maand benoemd. Zo worden studenten in september aangemoedigd om hun CV op te stellen en deze te gebruiken om actief te worden binnen een studentenorganisatie, te gebruiken voor een stage (er zijn ‘Career and Internship Fairs’ in oktober en februari) of ter voorbereiding op een studie in het buitenland. De universiteit heeft een website ingericht waar studenten opzoek kunnen gaan naar ‘engagement opportunity’s’. Om achter persoonlijke sterktes, interesses en doelen te komen en te leren deze te gebruiken dan wel na te streven, kunnen studenten een afspraak voor een workshop maken met een ‘Strenghts Coach’. Ter voorbereiding op toekomstige banen en studies (majors) zijn er verschillende initiatieven waar de studenten gebruik van kunnen maken. Zo zijn er banenmarkten en studiekeuzeadviseurs. Interessant zijn in dit verband ook de ‘Office of Undergraduate Research’ waar studenten een beurs krijgen om ervaring op te kunnen doen met 53 onderzoek en het ‘Take your professor to lunch’ initiatief. In het laatste genoemde initiatief kan een groep van drie tot zeven studenten gaan lunchen met een professor om zo de professor beter te leren kennen en specifieke vragen te stellen over zijn of haar vakgebied. Het aardige is dat de universiteit de rekening van de lunch betaalt.

Doel & doelgroep

Het tweede studiejaar is net als het eerste van doorslaggevend belang voor studiesucces. De studie wordt moelijker, motivatie om te studeren kan afvlakken, studieprestaties nemen af (relatie met hogere eisen) en studenten moeten beginnen met nadenken over hun verdere carrière. ‘Second year experience’ programma’s hebben dan ook tot doel om studenten in deze fase te begeleiden en te ondersteunen. De doelen van het ‘second year experience’ programma van de Universiteit van Minnesota zijn: (1) de uitval en doorstroom in het tweede jaar te bevorderen (i.e. studiesucces), (2) studenten infomeren over wat hen te verwachten staat in het tweede jaar, (3) zorgen dat studenten zich in het eerste studiejaar goed voorbereiden op het tweede studiejaar, (4) inzet van studenten te vergroten en daarmee ook de prestaties op het gebied van ‘sense of purpose’, ‘sense of community’ en ‘sense of self’ en (5) de studenttevredenheid over het tweede studiejaar bevorderen (om de ‘sophomore slump’ te vermijden).

Belangrijkste randvoorwaarden

Net als in de gehele onderwijscarrière van studenten, is het studiesucces in het tweede jaar niet alleen afhankelijk van beleidsinstrumenten ingezet door onderwijsinstellingen. Steun van familie en vrienden zijn minstens zo belangrijk voor de academische integratie, de band met de instelling en voortzetting van de studie (Milsom, 2015). Bij de University of Minnesota ligt de coördinatie van de ‘the second year experience’ in handen van de Office of Undergraduate Education. Het initiatief wordt ondersteund door een ‘Second Year Advisory Group’ waarin de verschillende faculteiten in zijn vertegenwoordigd. Twee student-coördinatoren verzorgen de ondersteuning, communicatie en planning van activiteiten.

Belangrijkste opbrengsten

De ‘second year roadmap’ van de University of Minnesota is in 2014 opgesteld. Hierdoor is het effect op het studiesucces nog niet bekend. Wel bekend is dat eerstejaars studenten nu al meer interesse hebben in en uitkijken naar het tweede studiejaar.

Bewijsmateriaal
  • Milsom, C. (2015). Disengaged and overwhelmed: why do second year students underperform? The Guardian, 16 February 2015. .
  • Thompson, S. Milsom, C., Zaitseva, E., Stewart, M., Darwent, S. & Yorke, M. (2013). The Forgotten Year? Tackling the Second Year Slump. Liverpool John Moores University / The Higher Education Academy.
  • Zaitseva, E., Milsom, C. & Stewart, M. (2013). Connecting the dots: using concept maps for interpreting student satisfaction, Quality in Higher Education, 19:2.

Bron

Kolster, R., Boer, H., Jongbloed, B., Cremonini, L., Krug, K., Benneworth, P., ... & Westerheijden, D. F. (2015). Internationale good practices onderwijskwaliteit en studiesucces.

Documenten

Opmerkingen

http://collegelife.about.com/od/healthwellness/a/10WaysToGetOutOfTheSophomoreSlump.htm

Onderwijsinstelling
Universiteit van Minnesota

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Delen

Laat een reactie achter