Interdisciplinaire bacheloropleiding Bèta-gamma

14 mrt 2017

De tekst op deze pagina is afkomstig uit de bronnen, die onder aan de pagina bij 'bron' staan weergegeven.  

Sinds 2003-2004 wordt de Nederlandstalige bacheloropleiding Bèta-gamma (180 ECTS, voltijd) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) aangeboden.

Bèta-gamma heeft een interdisciplinaire karakter en combineert elementen van exacte wetenschappen, levenswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie. In het kerncurriculum (het vaste programma van Bèta-gamma dat door alle studenten wordt gevolgd) worden thematische vakken waarbinnen docenten uit verschillende wetenschapsgebieden intensief samenwerken aangeboden. Het profiel van de opleiding bestaat uit de volgende componenten:

• Intensieve kennismaking met de Bèta- en gammawetenschappen,
• Focus op interactie en raakvlakken tussen de disciplines in deze wetenschapsgebieden,
• Diepgang door middel van disciplinaire specialisaties (majoren),
• Verbinding met de faculteiten binnen de Universiteit van Amsterdam,
• Ambitieuze studiecultuur, waarin kritisch denken en interdisciplinair werken wordt aangeleerd.

Bèta-gamma studenten volgen, naast het interdisciplinaire kerncurriculum een specialisatie (major). De major zorgt voor de benodigde diepgang en maakt de toepassing binnen interdisciplinair onderzoek en de aansluiting bij een masteropleiding mogelijk. Drie leerlijnen bewaken de samenhang van de opleiding: onderzoek, interdisciplinariteit en academische vaardigheden. De studenten doorlopen in de vakken en de thema’s deze leerlijnen in een oplopend niveau (van docent-gestuurd naar student-gestuurd) van complexiteit (inhoud).

Excellente studenten binnen de opleiding Bèta-gamma kunnen een honoursprogramma volgen (uitbreiding van het reguliere onderwijs met 30 ECTS aan interdisciplinaire en disciplinaire honoursvakken).

Doel & doelgroep

Het primaire doel van Bèta-gamma is het interdisciplinaire opleiden van bachelor studenten. Er is in toenemende mate behoefte aan hoogopgeleide die over de grens van disciplines kunnen kijken en verbanden kunnen leggen tussen verschillende soorten kennisgebieden (theoretische, disciplinaire en praktijkgerichte kennis). Studenten leren complexe problemen met behulp van verschillende wetenschappelijke disciplines op te lossen. De Bèta-gamma afgestudeerden moeten in staat moeten zijn door hun intellectuele en academische kwaliteiten complexe vragen disciplinair en interdisciplinair te benaderen. Verder is het doel dat Bèta-gamma studenten zich door specialistische major-kennis kwalificeren voor een masteropleiding binnen of buiten de UvA.

Belangrijkste randvoorwaarden

Bèta-gamma is een opleiding van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en wordt aangestuurd door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Samenwerking van docenten vindt plaats door middel van bijvoorbeeld team-teaching.

Het instituut is geheel gericht op onderwijs en heeft geen eigen onderzoekers in dienst. Deze worden ingehuurd van verschillende onderzoeksinstituten. Het instituut heeft binnen de faculteit een eigen ondersteunende eenheid die onder meer zorgt voor de roosters en de diploma’s.

Om het beste uit studenten te halen werken gemotiveerde studenten en docenten/onderzoekers intensief met elkaar samen onder optimale omstandigheden. Een intakegesprek is onderdeel van de aanmeldprocedure. Dit is bedoeld om een match tussen enerzijds de capaciteiten en verwachtingen van de student en anderzijds die van de opleiding te garanderen. Verder worden studenten intensief begeleid bij hun keuzeproces voor een specialisatie (major) en zoektocht naar hun talenten.

Belangrijkste opbrengsten

De interdisciplinaire opleiding trekt studenten aan. De opleiding is in de afgelopen zes jaar van 70 eerstejaars naar 120 gegroeid. Het rendement van behaalde vakken is gemiddeld 85% in het kerncurriculum. In het eerste jaar halen de studenten gemiddeld 54 van de 60 ECTS. De studiesnelheid neemt in het tweede en derde jaar niet af. Over een periode van zes jaar (2005-2011) is er een gemiddelde uitval van 19% na het eerste studiejaar gemeten.

De organisatie van de opleiding Bèta-gamma heeft verschillende spin-off effecten binnen de UvA: het Instituut voor Interdisciplinaire Studies brengt docenten van verschillende onderwijsinstituten samen, deze docenten wisselen hun kennis en werkwijzen uit waardoor er uitwisseling tussen de verschillende onderwijsinstituten plaatsvindt.

Bewijsmateriaal

De bovenstaande informatie komt grotendeels uit:

  • Instituut voor Interdisciplinaire Studies (2012). Kritische Reflectie 2006-2012 Bacheloropleiding Bèta-gamma.
  • NVAO (2013). Rapport Beperkte Opleidingsbeoordeling WO bachelor Bèta-gamma Universiteit van Amsterdam

Bron

Kolster, R., Boer, H., Jongbloed, B., Cremonini, L., Krug, K., Benneworth, P., ... & Westerheijden, D. F. (2015). Internationale good practices onderwijskwaliteit en studiesucces.

Documenten

Opmerkingen

http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/content/beta-gamma/beta-gamma.html
http://universitairebachelors.nl/universiteiten/Universiteit-van-Amsterdam/bachelor/B%C3%A8ta-gamma/voltijd/
http://studiegids.uva.nl/web/uva/sgs/en/p/752.html
http://studiegids.uva.nl/web/uva/sgs/en/p/752_151887.html
https://search.nvao.net/search-detail/48284#

Onderwijsinstelling
Universiteit van Amsterdam

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Delen

Laat een reactie achter